Amikor valami mozdítható, de mégsem

Temporary Immovable Obstruction


- Bodor Tanár úr jegyzete -


A pályán vagy környékén időnként elhelyeznek olyan tárgyakat, szerkezeteket, építményeket, amelyeknek meghatározott funkciója van, de nem tartoznak a játékhoz, vagyis akadályok. Ilyenek lehetnek például a sátrak, eredményjelző táblák, reklámtáblák, molinók, lelátók, tv tornyok, hordozható illemhelyek, stb.

Ezek természetüknél fogva mozdíthatók, jellemzően a verseny után lebontják, szétszedik, eltávolítják őket. Addig viszont rendesen le vannak rögzítve, és verseny közben ezen macerás lenne, és nem is kívánatos változtatni. Ezért az ilyen objektumok ideiglenesen mozdíthatatlan akadálynak minősülnek, aminek elterjedt angol rövidítése TIO. 

Akadályról lévén szó, jogos lehet a könnyítés. Erre azonban nincs állandó golf szabály, hanem a Helyi Szabályok F23 pontjában kell meghatározni a lehetőségeket. Ennek hiányában az objektum nem TIO, hanem rendes mozdíthatatlan akadály, amelytől a szokásos (16-os) szabály szerint vehetünk igénybe könnyítést, mint bármely locsolófejtől, lefolyótól, villanyoszloptól, épített burkolt úttól, épülettől.

Azonban ha a versenyen hatályos az F23 helyi szabály, akkor az extra könnyítési lehetőséget ad a játékosnak.

(1) Fizikai akadályozás, ha a labda rajta van a TIO-n, vagy érinti azt, vagy a TIO akadályozza a beállást, a lendítést, azt ütést.
Ilyenkor a mozdíthatatlan akadály miatti szokásos könnyítés változatlanul alkalmazható. Akkor is, ha a TIO büntetőterületen van, vagy a játéktéren kívül, de a zavarás fennáll (pl. akadályozza a hátralendítést).

(2) A rálátás akadályozása
/a/ közvetlenül, ha a TIO a labdától nézve takarja a rálátást a lyukra, vagy
/b/ közvetve, ha a labda a TIO takarásán kívül, de attól egy ütőhosszon belül van. Feltéve mindkét esetben, hogy a TIO nincs ütőtávon túl.
Ilyenkor van az extra könnyítés olyan helyről ahonnan a rálátást a TIO már nem akadályozza. A rálátás a zászlóra vonatkozik, nem pedig a green-nek arra a területére, amelyet megcélozni szeretnénk, pláne nem az egész green-re.

Ez a könnyítés attól extra, hogy csak a TIO esetén megengedett, az ütésvonalban lévő rendes mozdíthatatlan akadály esetén nem, olyankor tessék az akadályt megkerülni. 

Bőven elég, ha egyszerű játékosként a TIO-ról annyit tudunk, hogy ésszerű beállásból, megfelelő ütővel, normális lendítéssel megjátszható labdával elérhető TIO esetén az ütéskor könnyítés jár, ha a TIO zavarja a rálátást a zászlóra.

A könnyítési eljárás azonban elég bonyolult, apró de megkerülhetetlen mellékfeltételek vannak benne, bőven lehet tévedni. Ha ilyen helyzetbe kerülünk, feltétlenül hívjunk bírót.

A bíró tudni fogja, hogy mikor áll fenn a zavarás, mikor jogos a könnyítés, és mikor a zavarás ellenére sem, mekkora és merre vezet a rálátási sáv, az úgynevezett folyosó, hol lehet a könnyítési terület bunkerben, büntetőterületen, vagy az általános területen, mi a könnyítés ha egyidejűleg fizikai akadályoztatás is fennáll, egy büntetőért milyen könnyítéssel lehet kijönni bunkerből, büntetőterületről, mi van ha a labda elveszett a TIO-n belül, hogyan alkalmazható egy esetleges ejtési zóna, milyen más golf szabályok szerinti könnyítés választható a TIO helyett.


Fotó: SwingU Clubhouse

2022.06.03.

Hozzászólások