Amikor összeér a fehér és a színes

Érintkező játékon kívüli és büntetőterületek- Bodor Tanár úr jegyzete -


A Szabályok szerint a játékon kívüli területek és a büntetőterületek nem zárják ki egymást. Ez különösen érvényes a belső játékon kívüli területekre, ahol valamely terület bizonyos szakaszok felől játszva játékon kívüli, mások felől viszont nem az.

Ilyen például az Old Lake pályán a 14-es szakasz, amely a 13-as felől, vagy a Magyar Golf pályán a 17-es, amely a 18-as felől van játékon kívül.

Ilyenkor ha a játékon kívüli területen belül, vagy azzal érintkező büntetőterület van, pontosan kell kijelölni a területek határait. Nincs gond, ha a labda arról a szakaszról megjátszva kerül a büntetőterületre, amely számára a terület nem játéktól elzárt. A játékos könnyítéssel vagy anélkül megjátszhatja a labdát.
De ha a labda arról a területről kerül a büntetőterületre, amely felől a terület játékon kívüli, akkor nem mindegy, hogy a büntetőterület az elzárt területen belül van, vagy kívül. Mert ha a terület belül van, akkor viszont a labda játékon kívül, és játékosnak egy büntetőért új labdát kell játszania az ütés eredeti helyéről.

Ha a büntetőterület kívül van a játéktól elzárt területen, akkor megjátszható. Vagy a büntetőterületről, vagy könnyítést igénybe véve. Azonban a könnyítési lehetőség kiválasztásakor figyelembe kell venni, hogy a könnyítési terület (ahol labdát ejtünk) nem lehet a játékon kívüli területen. Érintkező területek esetén előfordulhat, hogy ezért az oldalirányú könnyítés nem alkalmazható, a vonalon hátrafelé pedig a labdát az elzárt területet meghatározó karósoron túlra, akár az eredeti ütés helyére kell visszavinni.

Konkrét eset:
A kisoroszi 18-as szakaszon a játékos második ütésével a labda a karókkal jelölt játékon kívüli terület fölött átrepülve a 17-es green fölötti büntetőterületre kerül. Kérdés, hogy a labda megjátszható-e a (száraz) büntetőterületről, vagy játékon kívül van?
Itt a büntetőterület és a játékon kívüli terület a Klub szándéka szerint nincs átfedésben, legfeljebb érintkezhetnek. Tehát a labda a büntetőterületről megjátszható. Nem számít, hogy átrepült a játékon kívüli terület fölött, csak az számít, hogy a nyugalomban lévő labda nincs játéktól elzárt területen. Akár közben a Földet is megkerülhette.
Ha a játékos könnyítést akar igénybe venni, a területek érintkezése miatt tekintetbe kell vennie, hogy nem választhat akármilyen opciót.

Megjegyzés:
- Elvileg előfordulhat, hogy (akár szándékosan, akár anélkül) a kihelyezett karók alapján a büntetőterület egy része a játéktól elzárt területen belül van, másik része pedig kívül. Ilyenkor a labda helyzete dönt, és aszerint kell eljárni, hogy a büntetőterület melyik részén fekszik.


Fotó: SheetMarket

2023.04.02.

Hozzászólások