Állat vájta üreg

Ott az ürge, hű mi fürge, mint szalad!


- Bodor Tanár úr jegyzete - 


Egy golfpálya tele van lyukakkal. Közülük általában 18 olyan, amit rendeltetés-szerűen használunk, de ezeken felül számos nem kívánatos lyukkal is találkozhatunk, úgymint:
- állat vájta,
- természeti erők okozta,
- pályakarbantartók által készített
üregek, lyukak. Előfordulhatnak bármely pályaterületen.

(1) Állat vájta üregek.
Minden, állat által földbe ásott üreg, járat, folyosó, odú, teknő, mélyedés, gödör.
Ilyenek a // rókalyuk // vakondtúrás // ürgelyuk // borzvár // egérlyuk // tücsöklyuk // lótetű járat // üregi nyúl fészke // kutyakaparás // vaddisznó túrás //

/a/ Jellemzői:
- Érdektelen, hogy milyen céllal készült, lakik-e benne az állat életvitel-szerűen, vagy csak alkalmilag használta.
- Mindegy az is, hogy milyen állat volt az illető; emlős (kivéve az embert), madár, hüllő, kétéltű, vagy gerinctelen (féreg, rovar, pók, rákféle). Nem szükséges, hogy az állat úgynevezett kotoréklakó legyen, mint a róka, üregi nyúl, vakond. Ugyancsak mindegy, hogy az állat vad, vagy házi.

/b/ Az üreghez tartozik:
- A belőle kiásott, fellazított anyag.
- Az üreghez vezető kitaposott ösvény vagy csapás.
- Az állat által földalatti ásás közben a felszínen feltúrt talaj, vagy megváltoztatott terep.

Kivételek:
- Nem számít állat vájta üregnek bizonyos, laza természetes anyagnak minősülő állatok (férgek, rovarok) fészke, túrása, járata, hálója, az ilyenek által halomba hordott anyag, kupac. Ezek maguk is laza természetes anyagok, így félresöpörhetők.

Tipikusan ilyen a // hangyaboly // gilisztatúrás // pókháló //
- Nem számít állati ösvénynek, csapásnak az olyan szórványos állati nyom, amely nem vezet állat vájta üreghez. Ez inkább talajsérülés, amiért nem jár automatikusan büntetés nélküli könnyítés, de helyi szabállyal a patanyomok jelölés nélkül is javítási területnek minősíthetők. Mindez nem vonatkozik a grínre, ahol az ilyen sérülések kijavíthatók.

Könnyítés:
- Az állat vájta üreg automatikusan, tehát külön kikarózás, körülfestés nélkül is rendellenes pályaviszonynak számít, így annak megfelelően büntetés nélküli könnyítést vehetünk igénybe a legközelebbi könnyítési ponttól.
- A könnyítés akkor is jogos, ha a labdát elnyelte az üreg. Ilyenkor a referencia pont az üreg szája, ahol a labda bement.

Kivételek:
- A könnyítéssel csak a labda észszerű megjátszásához élhetünk, ellenkező esetben, vagy ha nem is lehetséges, akkor nem.
- Büntetőterületről nincs büntetés nélküli könnyítés, hanem csak a büntetőterületre vonatkozó könnyítéseket vehetjük igénybe, egy büntetőért.
- Elütőterületen a könnyítés nem értelmezhető, mert ott amúgy is oda helyezhetjük át a labdát, ahová akarjuk.

Megjegyzés:
- Ahhoz, hogy a vakondtúrás ebbe a kategóriába tartozzon, rendelkeznie kell az üreg jellegzetességeivel; nem kell lennie benne vakondnak, de kell, hogy legyen ott egy lyuk, és/vagy egy túrás. Ha betömődött, erodálódott, széttaposták, fűnyíró, más jármű eltaposta, a pályakarbantartók elsimították, és a vakondtúrás helyén csak a sima anyaföld maradt, akkor elvesztette az üreg jellegét. Egyszerű pályahibának számít, amiért nem jár automatikusan büntetés nélküli könnyítés. Mottó: "a betemetett gödör nem gödör". Történelmi hivatkozások nem vehetők figyelembe, hiába volt ott a lyuk a mohácsi csata idején, vagy akár a múlt héten.

Érdekességek:
- Léteznek olyan hangyabolyok, amelyeket nem lehet csak úgy félresöpörni; ezek helyi szabályban javítási területnek minősíthetők. Ilyenek a termeszvárak, amelyek a vakarózás céljából nekik dörgölőző elefánt súlyát is kibírják.
- Nincs szükség ilyen helyi szabályra tűzhangyák esetén, mert azok veszélyes állatnak minősülnek, és emiatt amúgy is jár a büntetés nélküli könnyítés.


Fotó: Molemagicians

2021.01.18.

Hozzászólások