A zászló kezelése

Speciális helyzet


- Bodor Tanár úr jegyzete -

Amikor a zászlót nem az ütés előtt, hanem ütés után, a labda mozgása közben veszik ki a lyukból, akkor a kezelő a lyuk mellett áll, a zászlórudat a lyukban vagy a lyuk felett tartja az ütés előtt és közben, majd amikor a labda már mozog, kiveszi a zászlót a lyukból.

(1) A zászló kezelésének szablyai:
- A zászló kezeléséről a soron következő játékosnak kell rendelkeznie.
- A zászló kezelését a grínen kívülről is kérhetjük.
- A zászlót a saját segítőnk a felhatalmazásunk nélkül is kezelheti.
- A zászlót bárki más csak a felhatalmazásunkkal kezelheti.
- A kéretlen kezelésért általános büntetés jár a kezelőnek.
- Ha észleljük a kéretlen kezelést, és nem kifogásoljuk, akkor az jóváhagyásnak számít.
- Vélelmezett kezelőnek számít, aki a zászlórúd közelében, elérhető távolságban áll.
- A zászló kezelése közben szabad a zászló mögött, a játékos gurítási vonalában állni.
- A kezelés és a kezelő felelőssége mindaddig tart, amíg a labda meg nem áll.
- A kezelő szándékosan nem hagyhatja a zászlót a lyukban, sem máshol a labda útjában.
- A kezelő nem teheti le a zászlót szándékosan oda, ahol a labda útját befolyásolhatja.
- A kezelő maga sem maradhat szándékosan a labda útjában. (félre kell ugrani)
- A kezelő félreteheti a mozgó labda útjába került zászlót.
- Ha a labda véletlenül eltalálja a kezelt zászlót vagy a kezelőjét, akkor nincs büntetés, és a labdát onnan kell megjátszani, ahová került.
- A zászló kezelését a felkért játékos megtagadhatja, de indok nélkül udvariatlanság.
- Bíró, vagy néző ne kezelje a zászlót, de szükséghelyzetben megteheti.


(2) Szándékosság esetén:
Ha a mozgásban levő labdánkat a zászló kezelője szándékosan eltérítette vagy megállította, akkor a labdát tilos onnan megjátszanunk, ahol fekszik. Helyette az alábbi könnyítések egyike kötelező:

/a/ Ha a labdát a grínen kívülről ütöttük, akkor a könnyítést onnan kell igénybe vennünk, ahol a labda a beavatkozás nélkül valószínűleg nyugalomba került volna. Ha ez a hely:
- A grínen van, akkor a labdát oda kell helyeznünk.
- A pályán máshol van, akkor onnan számítva 1 ütőhosszon belül kell ejtenünk ugyanazon a pályaterületen, és nem közelebb a lyukhoz.
- A pályahatáron kívül van, akkor ütés-és-távolság könnyítést kell alkalmaznunk az ütés eredeti helyéről 1 büntetőütésért.

/b/ Ha a labdát a grínről ütöttük, akkor az ütés nem számít, és az eredeti helyéről újra kell ütnünk.
Büntetések:
- Ha a labda mozgását szándékosan befolyásoló kezelő a saját segítőnk, akkor általános bünetést kapunk.
- Ha egy játékos a labdájával szándékosan találja el a kezelőt, akkor rosszhiszemű cselekedet miatt kizárják.


(3) A zászló kezelésének helyes technikája:
- A zászlórúddal gyakran előfordul, hogy beragad a foglalatába. Ezért mielőtt kihúznánk, csavarjuk meg, hogy kilazuljon. Mindig húzzuk ki, mielőtt a játékostárs üt. Ha kéri a lyuk jelzését, a rudat támasszuk a bélés falához, fenekéhez, de ne tegyük vissza a foglalatba. Így az ütés után azonnal könnyedén kivehetjük. Ne támasszuk a rúd hegyét a lyuk mögött a gyepre, mert megsértheti azt.
- Helytelen szokás, hogy a zászló kezelésekor csak belekapaszkodunk a rúdba, mintha a buszon lennénk, netán még rá is támaszkodunk, és amikor a labda közeleg, hirtelen kirántjuk a zászlót. Ha beragad, a lyuk bélését is kiránthatjuk, amitől maga a lyuk is megsérülhet.
- Ha a lyukba tartó labda lepattan a kiemelt bélésről, akkor nincs büntetés, de a grínről gurított labdát újra kell gurítani, viszont a máshonnan ütött labda érvényes, és onnan kell megjátszani, ahol megállt.


Fotó: ThePlayersChamp

2020.03.30.

Hozzászólások