A viszonyítási pont körbejárása

Fix, illetve választható


- Bodor Tanár úr jegyzete -


Sok félreértés és ebből fakadó vita van a viszonyítási (referencia) pont körül. Pedig alapvetően egyszerű:
- Minden ejtésnél van viszonyítási pont.*
- Ez az a pont, amelytől az (1 vagy 2 ütőnyi) könnyítési területet mérni kell.
- Alapvetően kétféle lehet; fix vagy választható.

(1) Fix viszonyítási pont
A szabályok pontosan meghatározzák, tehát nem választható. Lehet // a legközelebbi teljes könnyítési pont // az elérhető legnagyobb könnyítés pontja // közvetlenül a besüppedt labda mögötti pont // az eredeti labda helye // a hely, ahonnan az előző ütést végezték // ahol a labda utoljára haladt át a piros büntetőterület határán // a labda alatt a talajon lévő pont, ha a labda nem a talajon fekszik. //

Esetenként ezek a fix pontok nem mindig találhatók meg könnyen, de közös bennük, hogy mindegyik pontosan definiált a szabályok szerint, és mindegyikből csak egyetlen egy van. A játékosnak nincs választási lehetősége.**

(2) Választható viszonyítási pont.
Kivételes eset a vonalon hátrafelé könnyítés, amelynek sajátossága, hogy a szabály nem egy viszonyítási pontot határoz meg, hanem egy viszonyítási vonalat. Ezen matematikailag végtelen, de gyakorlatilag is több viszonyítási pont lehetséges, és a szabály a játékosra bízza, hogy közülük melyiket választja.

A viszonyítási vonal:
- Bunker vagy játszhatatlan labda esetén a lyukat az eredeti labda helyével összekötő egyenes,
- illetve büntetőterület esetén a lyukat a labdának a büntetőterületre való utolsó belépési pontjával összekötő egyenes.
Ezen a vonalon a játékos tetszés szerinti távolságra mehet hátrafelé, és tetszés szerint választhat viszonyítási pontot.
A követendő eljárás:
- A labdát a viszonyítási vonalra kell ejteni. Ahol a labda először talajt ér, ott lesz a viszonyítási pont.
- A viszonyítási ponttól mért 1 ütőhossznyi távolságon belül a labda bármerre gurulhat, akár előre, a lyukhoz közelebb is.
- Ha a labda nem a viszonyítási vonalon ér talajt, az ejtés hibás, és meg kell ismételni, amíg hibátlan nem lesz. Ha a szabályosan ejtett labda leesés után kigurul az 1 ütőhossznyi területről, az ejtés sikertelen, és meg kell ismételni, de csak egyszer. Ha a második ejtés is sikertelen, harmadszorra a labdát helyezni kell oda, hol talajt ért. Ha a nem megfelelő ejtés javítása helyett a labdát megütjük, a büntetés (általános) 2 ütés.

Megjegyzések:
* A labda helyezése, visszahelyezése esetén nincs ejtés, és nincs viszonyítási pont. A labdát oda kell visszahelyezni, ahol volt, vagy oda kell helyezni, ahová a vonatkozó szabály előírja.
** A legközelebbi teljes (esetleg részleges) könnyítési pontból szimmetrikus esetekben lehet több, de akkor mindegy, hogy melyiket választjuk viszonyítási pontnak.


Fotó: NationalClubGolfer

2023.02.06.

Hozzászólások