A tény felülírja a feltételezést

Előre nem látható helyzetek a pályán


- Bodor Tanár úr jegyzete -


A golfot terepen játsszuk, amely nem mindig olyan jól áttekinthető, mint a biliárd asztal. De talán éppen ez a szép benne. Különösen távolról nem biztos, hogy láthatjuk mi történt a labdánkkal, pl. kiment vagy bent maradt, vízbe esett vagy még szárazon van, megtalálható lesz vagy sem, és hasonlók. Ilyenkor kénytelenek vagyunk saját belátásunk szerint vélelmezni a várható helyzetet, és annak megfelelő lépéseket tenni, pl. ideiglenes labdát ütünk.

Alapszabály: A tények felülírják a feltételezéseket. 
Nem kell aggódnunk, hogy mi lesz, ha a labda helyzete egészen más, mint amit vélelmeztünk. Ilyenkor a svéd hadsereg harcászati szabályzata lép hatályba: "Ha a terep a valóságban nem olyan, mint a térképen, akkor a terep szerint kell eljárni". Vagyis a labdának nem a vélelmezett, hanem a tényleges helyzete számít. 

Megtörtént eset:
Legalább 180m távolságban büntetőterület van. A játékos labdája a karók mögött esik le, de nem látszik pontosan, hogy hova. A büntetőterület lehet akár egy pár méter széles patak is. A játékos nem üt ideiglenes labdát, hátha az eredeti a büntetőterületen van. A helyszínre érve kiderül, hogy a büntetőterület (ténylegesen víz) kiterjedése nem néhány méternyi, hanem legalább 50m, a labdát pedig nem találják meg.

Felmerült kérdések:
(1) Üthetett volna a játékos ideiglenes labdát?
- IGEN.   Az ideiglenes labda megengedett, ha az eredeti nem kizárólag a büntetőterületen belül veszhetett el, hanem akár azon kívül is. Márpedig 180 méterről ez a kérdés nem volt eldönthető.

(2) Ha a játékos ideiglenes labdát üt, elvesztette volna a könnyítés lehetőségét, ha a labda mégis a büntetőterületen lenne?
- NEM.   Az ideiglenes labda semmilyen elkötelezettséget nem jelent, csupán egy kényelmi eszköz, amivel idő takarítható meg, hogy ne kelljen visszamenni új labdát ütni. Ha kiderül, hogy az eredeti labda büntetőterületen van, akkor a büntetőterület szabályai szerint kell eljárni, és az ideiglenes labda semmis.

(3) Vélelmezhető-e, hogy a labda a büntetőterületen veszett el?
- NEM.   A labda helyzete nem vélelmezés kérdése. Legalább szinte biztosra tudni kell, hogy a labda a büntetőterületen van, akkor is ha nem találják.

(4) Mindenképpen vissza kell menni ütés-és-távolság vesztéssel új labdát ütni? 
- NEM.   Azaz nem mindenképpen. Nem kell, ha teljes bizonyossággal megállapítható, hogy a labda a karók mögött elég közel esett le ahhoz, hogy a jól követhető röppálya alapján nem repülhetett túl a büntetőterületen, vagyis tényként elfogadható, hogy a labda a büntetőterületen belül van. De vissza kell menni, ha nem állapítható meg, hogy a labda hol veszett el, vagy tudni lehet, hogy a büntetőterületen kívül. 

Megjegyzések:
- Az ideiglenes labda csak akkor tilos, ha teljesen bizonyos, hogy büntetőterületen van az eredeti. Ha ilyenkor mégis ideiglenes labdát ütünk, abból ütés-és-távolság vesztéssel véglegesen játékba hozott új labda lesz. A játékot akkor is azzal kell folytatnunk, ha az eredetit időben megtalálják.
- A könnyítésről lehet lemondani, vagy lehet helyette új labdát ütni, de a könnyítés lehetőségét elveszíteni nem lehet. Arra a játékosnak minden esetben joga van, ha kiderül, hogy a labdája büntetőterületen fekszik (akár megtalálták, akár nem). 
- A labda nem csak akkor van a büntetőterületen, ha megtalálják, hanem akkor is, ha bizonyítható, hogy ott veszett el. A bizonyíték lehet közvetlen (pl. szemtanú), vagy közvetett (pl. becsült röppálya). A bizonyosságnak nem kell 100%-osnak lennie, elég a 95%. De pusztán az, hogy ha sehol sincs, akkor ott kell lennie, vagy hogy ha kint nincs, akkor bent van, nem elég.


Fotó: GolfDigest

2022.06.30.

Hozzászólások