A szabályosan ejtett labda

A vonalon is lehet


- Bodor Tanár úr jegyzete -


Új szabály 2023-tól


14.3b(3) A labdát a könnyítési területre (vagy a vonalon) kell ejteni. 
A labdát a könnyítési területre kell ejteni. A labda ejtésekor a játékos állhat a könnyítési területen belül vagy azon kívül is. Azonban vonalon hátrafelé könnyítés esetén (lásd a 16.1c.(2), 17.1d.(2), 19.2b. és 19.3b. szabályokat), a labdát a vonalon kell ejteni olyan helyen, amit az adott szabály megenged, és az a pont ahová a labdát ejtettük, egy könnyítési területet határoz meg.

14.3b(4) Amikor a labda ejtése szabálytalan. 
Ha az (1), (2) vagy (3) pontok előírásainak bármelyikét vagy mindegyikét megszegve a labda ejtése szabálytalan:
• A játékosnak az ejtést meg kell ismételnie mindaddig, amíg az ejtés szabályos nem lesz, és nincs korlátozva, hogy ezt hányszor kell megtennie. 
• A szabálytalanul ejtett labda nem számít bele abba a két ejtésbe, amelyet a 14.3c(2) szabály a labda helyezése előttre előír.

Ha a játékos a labda újbóli ejtése helyett a labdát megüti onnan, ahol az a rossz ejtés után nyugalomba került:
• Ha a labdát a könnyítési területen (de a 14.7a szabály szerint nem idegen helyről) játszotta meg, a játékos egy büntetőütést kap. 
• Ha azonban a labdát a könnyítési területen kívülről játszotta meg vagy a labdát helyezte, holott ejtenie kellett volna (mindegy, hogy honnan játszotta meg), a játékos általános büntetést kap.

Megjegyzések:
- Újdonság, hogy a labdát vagy az előre kimért könnyítési területre kell ejteni, vagy pedig a vonalra, ahol viszont a labda talajra érésének pontja határoz meg egy könnyítési területet, ami csak a labda elgurulását korlátozza.
- A szabálytalan ejtés új (a 4-es) pontba került, de változatlan.


Fotó: NationalClubGolfer

2023.01.11.

Hozzászólások