A labda beágyazódott a bunker falába

És mosolyog, mint egy smiley...


- Bodor Tanár úr jegyzete -

Az Internet tele van az utóbbi időben ilyen esetekkel, néha videó felvétellel is illusztrálva, de épkézláb magyarázatok nélkül, sőt ellentmondónak látszó döntésekkel. Ráadásul változatos hozzászólásokkal, amelyek csak megzavarják az embert. Ideje már valahogy rendet tenni.
Szóval a tényállás az, hogy a labda bent csücsül a bunker falában olyan pofával, hogy hozzá képest egy smiley tehetségtelen kezdő. A helyzet két kérdést vet fel. /a/ A labda a bunkerban van-e? /b/ Ha nincs, akkor jogos-e a könnyítés a besüppedt labda miatt?

A meghatározások szerint:
A bunker egy (mesterségesen) kialakított homokos terület. Ennek nem része a homokos terület széle, szegélye, oldalfala vagy pereme, amelynek anyaga föld, fű, gyeptégla vagy valamilyen mesterséges anyag. 

A beágyazódott labda helyzete:
- Ha a labda a bunker falában van, akkor nincs a bunkerban.
- Ha a labda a bunker peremén belül van természetes talajba, élő növényzetbe, fűbe, gyeptéglába beágyazódva, és emiatt nem ér hozzá a bunker homokjához, akkor úgy tekintendő, hogy nincs a bunkerban.
- Ha a labda a bunker homokjába van beágyazódva, akkor a bunkerban van.

(1) Ha a labda a bunkerban van:
Ez esetben a labda /a/ megjátszható onnan ahol van, /b/ játszhatatlannak minősíthető, és büntetésért könnyítés vehető igénybe. Besüppedt labda miatt nem lehet könnyíteni a bunkerban.

(2) Ha a labda nincs a bunkerban:
Akkor általános területen van. Ilyenkor a fenti /a/ és /b/ lehetőségen kívül /c/ büntetés nélküli könnyítés igénybe vehető a saját becsapódási nyomába besüppedt labda miatt, a labdától mért 1 ütőhosszon belül, nem közelebb a lyukhoz, de csak az általános területen, vagyis a könnyítés nem lehet a bunkeren belül. 

Megjegyzések:
- Magyarországon (jelenleg még) nincs olyan bunker, amelynek a fala (gyeptéglákkal) bélelve lenne úgy, ahogy a Szabálykönyv ábráján szerepel, és ahogy Az Open-en is láthattuk.
- A fű azonban spontánul is benőheti a falat, akár a bunker egy részét is.
- Gyakorta a bunkereknek ténylegesen nincs fala, a bunker peremétől a közepe felé lejtő homok a bunker része.
- Helyenként a bunker peremét merőlegesre levágják, és a fal maga a drága jó édes anyaföld.
- Jogos könnyítés esetén előfordulhat, hogy azt nem vehetjük igénybe a besüppedt labda miatt, mert nem található ejtési terület a bunkeren kívül, amely nincs közelebb a lyukhoz, mint a labda. (Ilyenkor nem létezik vonalban hátrafelé ejtési lehetőség.)

Emlékeztető a Szabályokból:
- A labdánk akkor van a bunkerben, ha bármely része hozzáér a talajon lévő homokhoz a bunker peremén belül. (Nem kell teljes terjedelmében belül lennie.)
- A labdánk akkor is a bunkerben van, ha a bunker peremén belül olyan helyen fekszik, ahol rendes körülmények között homoknak kellene lennie, de most nincs. (Elfújta a szél, elmosta a víz.)
- A labdánk akkor is a bunkerben van, ha laza természetes anyagon (falevél), mozdítható akadályon (törülköző), rendellenes pályaviszonyok között (állat vájta lyuk, tócsa, lefolyórács) vagy a pálya szerves részét képező tárgyon (kőszikla) fekszik a bunkeren belül.
- A labdánk nincs a bunkerben, ha a puszta földön, vagy valamilyen növényzeten fekszik (ott rögzült élő vagy holt füvön, bokron, fán) a bunker peremén belül anélkül, hogy homokot érintene.


Fotó: Reddit

2021.08.19.

Hozzászólások