A könnyítési terület

Nem, ez nem az ?


- Bodor Tanár úr jegyzete -


Új szabály 2023-tól


Könnyítési terület
Az a terület, ahova a játékosnak ejtenie kell a labdát, amikor egy szabály szerint könnyítést vesz igénybe. A vonalon hátrafelé könnyítés kivételével (lásd a 16.1c.(2), 17.1d.(2), 19.2b és 19.3 szabályokat) mindegyik könnyítési szabály előírja, hogy a játékosnak egy annak megfelelő könnyítési területet kell használnia, amelynek mérete és helye az alábbi három tényezőn alapul:
• Viszonyítási pont: az a pont, ahonnan a könnyítési terület nagyságát mérik 
• A könnyítési terület mérete a viszonyítási ponttól mérve: a könnyítési terület hossza a viszonyítási ponttól mért egy vagy két ütőhossz, azonban bizonyos korlátozásokkal: 
• A könnyítési terület helyére vonatkozó korlátozások: a könnyítési terület helye egy vagy több módon korlátozható, így pl.: 
        » csak bizonyos kijelölt pályaterületen lehet, pl. csak az általános területen, vagy nem lehet bunkerben vagy büntetőterületen; 
        » nincs közelebb a lyukhoz, mint a viszonyítási pont, vagy egy büntetőterület vagy bunker miatt igénybe vett könnyítésnél ezeken kívül kell lennie, vagy 
        » ott helyezkedik el, ahol nincs (adott szabály által definiált) zavaró hatás, amiért könnyítést alkalmaznak.

Vonalon hátrafelé könnyítés esetén a játékosnak a vonalon egy olyan helyen kell ejtenie a labdát, amelyet a vonatkozó szabály megenged, és az a pont, ahol az ejtett labda először talajt ér, egy könnyítési területet határoz meg, amelynek mérete egy ütőtávolság a ponttól mérve bármely irányban.

Amikor a játékosnak újra kell ejtenie a labdát, vagy a második alkalommal vonalon hátrafelé könnyítést alkalmaz, a játékos megteheti, hogy:
• választhat másik helyet, ahová a labdát ejti (pl. ejthet a lyukhoz közelebb, vagy attól távolabb), ezzel megváltoztatva a helytől függő könnyítési területet, és
• ejthet másik pályaterületre.
De ezáltal nem változik meg a 14.3c szabály alkalmazása.

Amikor az ütőhosszban határozzák meg a könnyítési terület méretét, a játékos a mérést közvetlenül egy árkon, lyukon vagyon hasonló dolgon keresztül, illetve egy tárgyon keresztül vagyon azon (pl. fán, kerítésen, falon, alagúton, lefolyócsövön vagy öntöző szórófejen) átmenően is elvégezheti, azonban nem mérhet természetes módon lejtő vagy emelkedő területen keresztül anélkül, hogy ne követné a terep domborzatát.

Lásd a Bizottsági Eljárások 2I fejezetét (A Bizottság dönthet úgy, hogy megengedi vagy megköveteli ejtési zóna használatát könnyítési területként bizonyos könnyítések esetén).

Megjegyzés:
- Újdonság a vonalban hátrafelé könnyítés.
- A 14.3c szerint az ejtett labdának a könnyítési területen belül kell nyugalomba kerülnie.


Fotó: GolfMonthly

2023.01.13.

Hozzászólások