A jegyző

Hatásköre, Feladata, Kötelessége


Hideg Dániel, Véh Balázs, Koller György és Sátori Ferenc egyeztet

- Bodor Tanár úr jegyzete -

 

A szabálykönyvben külön fejezet szól a jegyző (marker) feladatáról és kötelességeiről. Ezt mindenképpen érdemes elolvasni, de itt külön szeretném hangsúlyozni azt, hogy mi a következménye, ha a jegyző szerepét időnként túlértékelik, illetve megfordítva, alulértékelik.

(1) A jegyző kötelező

Jegyző nélkül nem lehet stroke play versenyt játszani. A jegyző nem önként vállalja a feladatot, hanem kijelölik, és a feladatot nem tagadhatja meg.
- Az eredménykártyára mindig rá van nyomtatva, hogy melyik játékosnak ki a jegyzője. Ezen önkényesen változtatni tilos.
- Ha egy 4 fős csoportból kiesik egy játékos, akkor a jegyzőkiosztást úgy kell módosítani, hogy az indítási sorrendben A-nak jegyez B, B-nek jegyez C, és C-nek jegyez A.
- Ha egy 3 fős csoportból kiesik egy játékos, akkor a két megmaradó egymásnak jegyez.
- Magányosan maradó játékoshoz a Bizottság kirendel egy jegyzőt, aki lehet egy versenyen kívüli játékos, vagy egy nem-golfozó kísérő.
- Ha a jegyző a fentiek miatt megváltozik, a kártyára nyomtatott nevet át kell írni.

Senki nem lehet saját maga jegyzője. Ha a játékos és a jegyző megállapodnak abban, hogy az egyszerűség kedvéért mindenki a saját eredménykártyáját vezeti, akkor az megállapodás a szabályok figyelmen kívül hagyásában, és mindkettőjüket mérlegelés nélkül ki kell zárni.

(2) A jegyző nem bíró

- Szabálykérdésekben döntést nem hozhat, büntetést nem szabhat ki. Ha ilyen döntésre van szükség, bírót kell hívni.
- A szabályokról és alkalmazásukról a jegyző, akár bármely játékos adhat tájékoztatást, ami nem számít tiltott tanácsadásnak.
- De bármit mond, az nem mérvadó, és ha a következménye szabálytalanság lesz, az nem mentesíti a játékost a büntetés, akár a kizárás alól.

Ha a játékos odahívja a jegyzőt, hogy ellenőrizze a labda szabályos felvételét, a legközelebbi teljes könnyítési pont meghatározását, a könnyítési terület kimérését, az ejtés szabályosságát, a labda visszahelyezését, vagy bármilyen más szabály által előírt eljárást, akkor a felelősség továbbra is 100%-ban a játékosé.

Ha a jegyző rábólint, hogy igen, mehet, de utólag kiderül, hogy az eljárás mégis szabálytalan volt, akkor a megfelelő büntetést a játékos kapja, míg a jegyző semmit. 

(3) A jegyző nem adatrögzítő

Nem írhat a kártyára eredményt a játékos megkérdezése nélkül, vagy a játékos ellenére.
- A rögzítendő eredményt a játékossal egyeztetni kell, még a következő szakasz megkezdése előtt. Ha szükséges, a többi játékos bevonásával.
- Ha nem sikerül megegyezni, bírót kell hívni, ha azonnal nem elérhető, akkor legkésőbb a kártya aláírása előtt.
- Ha a jegyző nem ért egyet a rögzítendő eredménnyel, akkor NEM szabad aláírnia a kártyát. Ilyenkor a játékos köteles bizottsági döntést kérni, különben ha így adja le, akkor kizárják.
- A korrekt eredményért a játékos a felelős. Akkor is, ha a jegyző téved vagy hibázik, mert a játékosnak ellenőriznie kell a kártyát.

De ha a jegyző aláír egy olyan kártyát, amelyről tudja, hogy nem valós eredményeket tartalmaz, akár azért, mert a tényleges ütések száma nem helyes, vagy azért, mert valamely szabálytalanságért járó büntetőütések lemaradtak róla, akkor nem csak a játékos, hanem a jegyző büntetése is kizárás.

(4) Egyéb eredmények rögzítése

- A jegyző a rábízott játékos kártyáján a saját eredményét is vezesse. Erre külön (marker) rovat van. A kártya leadásakor ezt az oszlopot ne tegye olvashatatlanná, mert az operátor ennek alapján ellenőrizheti az eredményeket, ha a jegyző kártyája megsérült, elázott, nehezen olvasható.
- Az élő eredmények (live score) elektronikus rögzítése nem a jegyző dolga, de elvállalhatja. Ilyenkor ezt nem jegyzői minőségében teszi, és nem vonatkoznak rá a jegyző kötelmei. Azt rögzíti, amit bemondanak, és nem kell ellenőriznie. Ezek az adatok csak tájékoztató jellegűek, és nem hivatalosak. A rögzítés leginkább az U18 alatti korosztályra bízható, akik szemüveg nélkül is zsebből kezelik a mobil alkalmazásokat.
- Mivel csak az aláírt kártyán lévő adatok hitelesek, az operátornak az eredményeket akkor is újra rögzítenie kell, ha azok az élő eredményekben már egyszer rögzítve voltak. Mégis érdemes erre időt szánni, mert a számítógépes rendszer a két eredményt összeveti, és jelzést ad, ha eltérést észlel. Ilyenkor az operátor kénytelen ellenőrizni a kérdéses adatot, miáltal a rögzítési hibák jelentősen csökkenthetők.

Mi történik, ha a jegyző hibázik?

- A golf szabályok szerint nem jár büntetés a jegyzőnek azért, ha az eredmények vezetésében hibázik, téved, mert az eredménykártya tartalmi és formai helyességéért kizárólag és teljesen a játékos a felelős. 
- A jegyző aláírása után a játékosnak ellenőriznie kell a kártyát, és ha hibát észlel, beleértve a jegyző által elkövetett hibákat is, lehetősége van a javításra, illetve kikényszeríteni a javítást. Ha ezt a játékos a kártya aláírása és leadása előtt nem teszi meg, a mulasztásért ő a felelős. Kivéve, ha a szituáció kezelése meghaladja a játékos lehetőségeit. 

Jellemző példák, amikor a jegyző nem kapott büntetést:

- A jegyző elveszítette a játékos eredménykártyáját. A játékos eredményét a Bizottság egyéb forrásokból állapította meg, az élő eredmények (live score) alapján és a játékostársak bevonásával. A játékost nem zárták ki a kártya hiánya miatt, mert rajta kívül álló oka volt.
- A jegyző által már aláírt, de még le nem adott kártyán javítani kellett egy eredményt, de a jegyző már haza ment. A Bizottság más játékostárs hitelesítését elfogadva módosította az eredményt.
- A jegyző megkérdezte a játékost, hogy mit játszott a (Tata) 2-esen, mire a válasz az volt, hogy "par". A jegyző beírta a 3-at. Újabb kérdés: "És az előzőn?" Mire a válasz erre is "par". A jegyző beírta a 3-at az 1-eshez is, pedig az par4-es szakasz. Hibázott, mert nem egyeztetett. A játékos így írta alá és adta le a kártyát. A hiba kiderült, a játékost kizárták.
- A játékos egyik szakaszon bemondta a 8-at. A szakaszon volt 1 büntető a labda elmozdításáért, amiről a jegyző is tudott. De a 8-at elég soknak tartotta ahhoz, hogy abban a büntetés is benne legyen, így egyeztetés nélkül beírta. Pedig a játékos kifelejtette a büntetőt, ami a kártya leadása után derült ki. A játékost kizárták.

A kiemelt szerepe ellenére a jegyző:
- Nem önként vállalja a feladatait, hanem kiosztják rá.
- Nem bíró. Szabálykérdésekben döntést nem hozhat, büntetést nem oszthat ki.
- Nem hatóság és nem ellenőr. A játékos döntését, eredményét nem bírálhatja felül.
- Nem tanácsadó. Nem adhat tanácsot, nem nyújthat segítséget.

A jegyzőnek egyetlen egy feladata van, az eredménykártya vezetése:

- A versenykörben minden egyes szakasz után egyeztetnie kell a játékossal az adott szakaszon elért ütések számát (beleértve a tényleges ütéseket és a büntetőütéseket), és a bruttó eredményt kell rögzítenie a kártyán.
- A versenykör végén hitelesítenie kell az eredménykártyát, az aláírásával igazolva, hogy ami a kártyán olvasható, az megegyezik azzal, amit ő lejegyzett.

Mit jelent az egyeztetés?
- A jegyző a játékossal egyetértésben kell, hogy vezesse a kártyát.
- De nem köteles számolni a játékos ütéseit. Feladata azonban, hogy odafigyeljen a játékosára, észre vegye és javíttassa a számolási hibákat.
- A jegyző köteles figyelmeztetni a játékost, ha észleli, hogy az szabálytalanságot követett el, amiért büntetés jár.
- Ha egymástól eltérő eredményt számoltak, akkor utánaszámolással, ha szükséges a játékostársak bevonásával meg kell egyezniük abban, hogy melyik a helyes.
- Ha nincs egyetértés, a jegyző ragaszkodhat ahhoz, hogy forduljanak bíróhoz, vagy ott a helyszínen, ha elérhető, vagy a versenykör végén a kártya leadása előtt.
- Helyszíni döntés hiányában a jegyzőnek a játékos által bemondott eredményt kell rögzítenie, mert a Bizottság előtt a játékos azzal tartozik felelősséggel. 

Mit tehet a jegyző?

- Ha a kártyán lévő bármelyik eredménnyel nem ért egyet: NE írja alá a kártyát! Ezzel kényszeríti a játékost, hogy a Bizottság elé vigye a kérdést, különben a jegyző aláírása nélkül leadott kártya miatt kizárják.

Mit nem tehet a jegyző? Amiért kizárás jár.

- Nem állapodhat meg a játékossal előre abban, hogy valamely golf szabályt vagy büntetést figyelmen kívül fognak hagyni a játék során. Különösen abban, hogy mindegyikük vezeti a saját kártyáját. 
- Nem írhat alá tudatosan olyan kártyát, amelyen nem valós eredmény van, akár azért, mert tudomása szerint maga az ütésszám nem helyes, akár mert lemaradt róla olyan büntetés, amelynek esedékességéről a jegyzőnek tudomása volt.

A jegyző felelőssége:

- A játék szelleme és a sportszerűség követelményei szerint a jegyző erkölcsi felelősséggel tartozik a játékosnak, hogy a jegyzői feladatát felelősségteljesen és legjobb tudása szerint lássa el, és jegyzői kötelezettségeit megfelelően teljesítse. Ha nem így tesz, (Angliában) többé nem hívják meg teára.


Fotó: Kállay Tamás

2021.06.08.

Hozzászólások