A homok csapdája

avagy a bunker


Huszti György a Balaton Golf első szakaszának fairway bunkerében

- Bodor Tanár úr jegyzete -

A pálya különleges területeinek egyike a bunker. Sajátossága, hogy mesterséges akadály. Eredetileg a bunkereket a birkanyájak taposták ki, de manapság bunker nem születik, azt építeni kell. Szándékosan tervezik oda, ahol vannak, és nem kifejezetten azért, hogy a pálya tetszetősebb legyen a légi felvételeken. Az Old Course-on 112 bunker van, Zala Springs tervein 93-at láttam, de az Augusta National 22-vel indult, amikor gazdasági válságos idők jártak.

A bunkerban az elsődleges kihívás a homok. Ami előfordulhat a pályán máshol is, de bunker csak az lehet, amit eleve annak építettek, vagy később annak minősítettek. Akadnak kegyvesztett bunkerek, amelyeket a Bizottság visszaminősített általános területté.

A bunker célja, hogy próbára tegye a játékos tudását. Hogy ennek a kihívásnak egyenlő feltételekkel lehessen megfelelni, a bunkerra és a homokra sajátos szabályok vonatkoznak. A bunker a szabálykönyvben önálló fejezetet kapott, a 12-est. Ennek bemásolása helyett inkább a gyakran ismétlődő kérdésekre válaszolnék.

(1) Mikor van a labdánk a bunkerban? Akkor biztosan, ha hozzáér a bunker homokjához. De csak a bunker peremén belül. A félig kint, félig bent lévő labda az bent van.
- A fűre kiszóródott homokon heverő labda nincs a bunkerban.
- Ha a labda faleveleken van, tócsában, sziklán, kövön, nylon zacskón, akkor a bunkerban van.
- Ha szabadon van a bunker bélése, az altalaj, a vízelvezető cső, a lefolyórács, és a labda rajtuk fekszik, akkor a bunkerban van.
- Ha a bunkerban szigetek vannak, akár növényekkel benőve, akár kopáran de homok nélkül, a rajtuk fekvő labda nincs a bunkerban. A fákon fennakadt sincs.
- Ha a labda besüppedt a bunker falába, amely ugyanolyan homok, mint maga a bunker, akkor a labda a bunkerban van.
- De ha a bunker fala nem homok, hanem rendes talaj akkor ott a labda nincs a bunkerban.

(2) Mit vihetünk be a bunkerba? Mindent, amire szükségünk lehet.
- Gereblyét, wedge-ket, a puttert, törülközőt, tartalék labdát, szivart, az egész golftáskát.
- Ezeket letehetjük a homokba. Dobni is szabad. A gereblyét a nyelével akár bele is szúrhatjuk.
- De egyikkel sem macerálhatjuk a homokot. Bevisszük, letesszük, és ennyi.
- Semmiképp ne húzzuk be a golfkocsit, és golfautóval se hajtsunk be a bunkerba. ?

(3) Mit tehetünk a labda keresése közben? Az észszerű mértéken belül mindent, ami nem kifejezetten javítja a labda fekvését.
- Félresöpörhetjük a faleveleket, száraz gallyakat, kavicsokat, mozdítható tárgyakat, még a homokot is.
- Ha keresés közben a labda véletlenül elmozdul, vissza kell tenni, és nincs büntetés.
- Azonosításhoz a labdát a homokból is fel szabad venni, szabályosan meg kell jelölni a helyét, és az eredeti fekvésbe kell visszatenni.
Nem kell teljesen visszatemetni, egy kis része látható maradhat.
- Ha a labdát ellepő anyag félresöprése után a labdát könnyebben lehet megjátszani, nincs büntetés. Akkor sem, ha a falevelekkel egy
kis homok is ment. És nem kell visszasöpörni.
- De ha a labda körül a homok egyenetlenségeit letapostuk, vagy az ütővel elsimítottuk, azért már büntetés jár.
- Ha keresés közben a bunkert összetapostuk, megbolygattuk, és ezzel az ütés környezetén rontottunk, akkor azt nem javíthatjuk ki. Viselnünk kell az óvatlanságunk következményeit.
- Ha más taposta össze az ütés környezetét, akkor helyreállíthatjuk, de nem az optimális, hanem csak az eredeti állapot mértékéig. Ha ott már korábban is volt egy 45-ös lábnyom, azt ott kell hagyni.

(4) Mit távolíthatunk el a bunkerből? Mindent, ami nem oda való.
- Laza természetes anyagokat, például faleveleket, letört faágakat, száraz gallyakat, lehullott gyümölcsöt, kavicsokat, döglött békát, kutyagumit.
- Mozdítható mesterséges tárgyakat, például gereblyét, PET palackot, hitelkártyát, elhagyott wedge-et.
- Az eltávolításhoz használhatunk eszközöket, akár golfütőt is, ha a kezünk nem elég.
- Eközben a homokhoz is hozzáérhetünk, de ez nem járhat azzal, hogy kedvezőbb helyzetet hozzunk létre. Nem baj, ha egy kicsit borzas lesz, de nem szánthatunk barázdát a homokba.
- Ha a labda ettől elmozdul, akkor mindenképpen vissza kell tenni, és /a/ mozdítható akadály esetén nincs büntetés, de /b/ laza természetes anyag esetén már van. Nem mindegy!

(5) Mikor nem szabad az ütés előtt a homokhoz érni? Szándékosan a homok állagának tesztelése céljából soha. Sem kézzel, sem eszközzel, ütővel meg főleg nem. Magyarul: sehogy sem szabad.
Akár szándékosan, akár véletlenül tilos a homokhoz érni az ütővel...
- Közvetlenül a labda előtt vagy mögött. A labda becélzásakor sem.
- Továbbá próbalendítéskor. A labdától távol sem.
- Sőt, még a végrehajtott ütés hátralendítésével is tilos a homokhoz érni.
Az előrelendítéssel azonban már szabad.

(6) Mikor érhetünk hozzá mégis a homokhoz az ütés előtt? Ha nem tesztelni akarjuk a homokot, akkor sok mindent szabad...
- A homokba beállást taposhatunk magunknak. Nem csak a rendes ütéshez, hanem a próbalendítéshez is.
- A homokot a pálya rendbehozása céljából elgereblyézhetjük. Nem a labda környékén, hanem máshol. Véletlenül sem járhat az ütés környezetének javításával.
- A magunkkal vitt ütőt, felszerelést, gereblyét, egyéb tárgyat letehetjük a homokba.
- Hozzáérhetünk a homokhoz a labda lejelölése, felvétele, visszahelyezése, mérések végrehajtása során.
- Tee-vel vagy ceruzával a homokot megszurkálhatjuk, hogy kitapintsuk van-e alatta kemény tárgy, alagcső, lefolyórács, bélés, szikla.
- Rátámaszkodhatunk az ütőnkre pihenés céljából, vagy az egyensúly megtartása végett.
- Nem számít a homok tesztelésének, ha az ütőnkkel dühünkben a homokba csapunk.

(7) Amikor sikerült kiütni a labdát a bunkerból: Nincs korlátozás.
- Bármilyen módon hozzáérhetünk a homokhoz.
- Elgereblyézhetjük a bunkert.
- Akkor is, ha később a bunkerből, vagy a bunker mögül kell játszanunk.

(8) De amikor a labda visszakerül a bunkerba: A korlátozások érvényesek.
- Ha kiütöttük a labdát, de visszagurul a bunkerba.
- Ha a bunkerban könnyítést veszünk igénybe, és a bunkeren belül ejtünk.
- Ugyanez a helyzet, ha az ütéstől a labda ki se ment a bunkerből.

(9) Könnyítési lehetőségek: A bunkeren belül.
A rendellenes pályaviszony a bunkerban is rendellenes, a mozdíthatatlan akadály a bunkerban is akadály, a veszélyes állat a bunkerban is veszélyes, és a játszhatatlan labda a bunkerban is játszhatatlan.
/a/ Gyakori rendellenes pályaviszonyok a bunkerban: ha a labda tócsában, sérült helyen, vízmosásban, jelölt javítási területen, rókalyukban, kutya által kapart üregben, vaddisznótúrásban, patanyomban, lefolyórácson, a puszta bélésen van, vagy vízelvezető cső, szivattyú, lépcső mellett.

Könnyítés a bunkeren belül büntetés nélkül a legközelebbi teljes könnyítés pontjától mért könnyítési területen.
- Ha az esővíz ellepi az egész bunkert, akkor büntetés nélkül a vízből kell játszanunk. Ekkor a teljes könnyítési pont helyett a könnyítési területet az elérhető maximális könnyítés pontjától mérhetjük. Általában ahol a víz a legsekélyebb.
- Nem rendellenes pályaviszony: a sár, a korábbi ütés nyoma, az összetaposott, feltúrt homok, egy játékos lábnyoma, a traktor keréknyoma, akkor sem ha fél méter mély, a kemény homok.
- Veszélyes állatnak számít: általában a vaddisznó, meg némely harapós kutya is. A róka, ha veszett.

/b/ Gyakori játszhatatlan labdák a bunkerban: ha a labda mély emberi lábnyomban van, vagy közvetlenül a bunker meredek fala mellett, vagy borona nyomban, vagy a bunker falába vagy sárba besüppedve, esetleg kilátástalan pozícióban.
Könnyítés 1 büntetőért a bunkeren belül vagy a labdától vonalban hátrafelé, illetve oldalirányban, vagy az eredeti ütés helyéről.

(10) Extra könnyítési lehetőségek: A bunkeren kívül extra büntetőért.
A labda plusz 1 büntetőért kivihető a bunkerből, vonalban hátrafelé könnyítést végrehajtva a zászló és a labda vonalában. Ez nem kötelező, a többi könnyítési lehetőség helyett szabadon választhatjuk.
- Rendellenes pályaviszonyok esetén rendesen nincs büntetés, így az extrával összesen csak 1 büntetővel kell számolnunk.
- Játszhatatlan labda miatt eleve jár 1 büntető, ahhoz jön az extra, azzal együtt tehát 2 büntetőt kell felírnunk.
- Kivétel: Ha az egész bunker javítás alatt álló területnek van minősítve és akként megjelölve, akkor a labdához legközelebbi teljes könnyítés pontja a bunkeren kívül lesz, és ott a könnyítés büntetés nélkül igénybe vehető.


Fotó: Szabó Péter / MGSz

2020.06.04.

Hozzászólások