A golfbíró szerepe

Ez a sport egy önvezérlő játék


Bodor Tibor vezetőbíró a XXX. Magyar Kupán Kisorosziban

 

- Bodor Tanár úr jegyzete -


A bíró szerepét a golfozók érdekesen egyéni módon értékelik:
- Vannak, akik úgy tekintenek rá, mint a közlekedési rendőrre, aki a bokor mögött leskelődik, ahonnan előugorva osztogatja a büntetéseket a szabálysértésekért.
- Mások olyannak látják, mint a játékvezetőt a fociban, aki végig kíséri a játékot, leállítja ha szabálytalanságot észlel, intézkedik a megfelelő büntetésről, majd tovább engedi a játékot.
- Egyesek pedig olyan szerepet tulajdonítanak neki, mint az igazságszolgáltatásban működő bírónak, aki ítélkezik a bűnösök felett.

Pedig a bíró a golfban ezek közül egyik sem. A golfbíró a Bizottság által kijelölt hivatalos személy, akinek feladata a ténykérdések eldöntése és a Szabályok alkalmazása. Köteles eljárni minden olyan szabálysértés esetén, amelyet észlelt, vagy a tudomására jutott. A döntése végleges. A játékos nem kérhet második véleményt másik bírótól, és nem kérhet felülvizsgálatot a Bizottságtól. De a hibásnak bizonyult döntéseket ha még lehetséges, korrigálni kell.

A golf önvezérlő játék. A játékos feladata a Szabályok alkalmazása, aki köteles a Szabályokat magára nézve alkalmazni. Elvárható tőle, hogy a saját szabálysértését felismerje, a büntetést pedig becsületesen alkalmazza magára. A Szabályokkal kapcsolatban segítségért fordulhat egy bíróhoz vagy a Bizottsághoz.

Golfot lehet játszani bíró nélkül is. Amint ezt naponta több millió golfozó meg is teszi. De korántsem jelenti azt, hogy ilyenkor a Szabályokat figyelmen kívül lehet hagyni. A játékosoknak saját maguknak kell a szabályokat alkalmazniuk. A pályafenntartó klub kötelessége, hogy mindig legyen elérhető olyan személy, aki vitás szabálykérdésekben érdemben tanácsot tud adni.

Más a helyzet versenyen. Az MGSZ Versenyszabályzata előírja, hogy szövetségi és ranglista versenyen kötelező bírót megbízni, és az tagja a Versenybizottságnak. Meghatározza a verseny típusától és a mezőny létszámától függően alkalmazandó bírók minimális számát is. Ez irányadó a klubversenyeken is, de ott csak a fentebb említett tanácsadó kötelező.

A bíró szerepe:
- A ténykérdések eldöntésébe az tartozik bele, hogy a bíró megállapítja, történt-e szabálysértés vagy nem. Ennek érdekében jogában áll, sőt kötelessége beszerezni a lehetséges információkat bármilyen rendelkezésre álló forrásból (játékostárs, caddie, néző, apuka, Viktor Hovland mamája, tv felvétel, marsall, a köztársaság elnöke, másik bíró vagy saját tapasztalata). De dönthet úgy is, hogy az információk hiányában, vagy az ellentmondó bizonyítékok miatt a kérdés nem eldönthető.
- A Szabályok alkalmazása azt jelenti, hogy amikor megvan a tényállás, a bíró meghatározza, az adott konkrét esetre melyik (akár több) szabály vonatkozik, amely egyben előírja a helyes követendő eljárást. Ezt a bíró ismerteti az érintett játékosokkal.
- Büntetések kiosztása nem szerepel a bíró feladatai között. A bíró döntési lehetősége addig tart, amíg el nem dönti, hogy történt-e szabálysértés, és melyik szabály sérült. Minden továbbit már a vonatkozó szabály határoz meg. Az esetleges büntetést is, amit a bíró nem bírálhat felül. (Nem adhat meg 1 vagy 3 büntető ütést, ha a szabályban 2 van. Nem tekinthet el a kizárástól, ha a szabály azt írja elő.) Ha a bíró eltér a szabálytól, akkor rosszul alkalmazta azt, ami hibás döntésnek számít.
- A szabályokat a játékos is tudhatja, elvileg tudnia kellene. De lehet bizonytalan, és joga van segítséget kérni. A bíró pedig éppen az ilyen döntésekre van kiképezve, emellett konzultálhat más bírókkal, a döntést a Bizottság elé viheti.

Példa az információ források felhasználására, a ténykérdések eldöntésére, a szabályok alkalmazására - a bíró és a játékos szerepére:
- Viktor Hovland profi golfozó a Players Championship verseny 15-ös szakaszán véletlenül rossz helyre tette vissza a felvett labdáját, amit nem vett észre, és a labdát onnan játszotta meg. A kör végén aláírta és leadta a kártyáját, majd elindult haza.
Út közben kapott egy telefon hívást a mamájától, aki Norvégiában látta a versenyt a tv-ben, és megkérdezte a fiát, hogy felírta-e a büntetést az idegen helyről játszott labdáért. A fiú nem értette miről van szó, mert egyáltalán nem emlékezett rá, hogy ilyen történt volna.
- A játékos felhívta a Bizottságot, hogy nézzenek utána. Az esetet Gary Young bíró vette kézbe, és a tv felvétel alapján megállapította a szabálysértést. Amiért a 14.7a szabály 2 büntetőt ír elő.
- Mivel a játékos ezt nem számította bele az eredményébe, olyan kártyát írt alá és adott le, amelyen a ténylegesnél alacsonyabb szakaszeredmény szerepelt. Ennek büntetése kizárás. Azonban a játékos nem volt tudatában annak, hogy szabálysértést követett el, ezért a 3.3b(3) szabály szerint kizárás helyett utólag megkapta a szabálysértésért járó 2 ütés büntetést, továbbá még 2 büntetőt a hibás kártyáért.
- Viktor Hovland így az eredetileg leadott 68 ütéses eredmény helyett 72 ütéssel kezdte a következő versenynapot.


Fotó: MGSZ

2021.08.06.

Hozzászólások