Toro-Agrolánc Kupa

18 lyuk Stableford Klub verseny
Forest Hills Hotel & Golf
2019.09.22.