Strawberry Tour

18 lyuk Stableford Egyéb verseny
Zala Springs Golf Resort
2020.10.25.