Strawberry Tour

18 lyuk Stableford Egyéb verseny
Budapest Highland Golf Club
2020.08.20.