Strawberry Tour

18 lyuk Stableford Egyéb verseny
Zala Springs Golf Resort
2019.09.05.