Strawberry Tour

18 lyuk Stableford Egyéb verseny
Budapest Highland Golf Club
2019.05.30.