SLGC Kupa

18 lyuk Stableford Klub verseny
St. Lőrinc Golf Club
2019.07.28.