Senior verseny

18 lyuk Stableford Senior verseny
Magyar Golf Club
2018.06.27.
Forrás: pccaddie.net