Senior Verseny

18 lyuk Stableford Senior verseny
Magyar Golf Club
2018.04.11.