Senior Stableford

18 lyuk Stableford Senior verseny
Magyar Golf Club
2020.05.20.