Senior Kupa

18 lyuk Stableford Senior verseny
Magyar Golf Club
2019.10.23.