KlubBajnokság

36 lyuk Vegyes Klub verseny
Zala Springs Golf Resort
2020.09.18. - 2020.09.19.