Jótékonysági GolfKupa

18 lyuk Stableford Klub verseny
Zala Springs Golf Resort
2020.06.27.