Highland Open

9 lyuk Stableford Klub verseny
Budapest Highland Golf Club
2018.07.12.