golFIESTA Tour V.

18 lyuk Stableford Egyéb verseny
Balaton Golf Club
2019.08.03.