GolFiesta Tour I.

18 lyuk Stableford Egyéb verseny
Zala Springs Golf Resort
2020.07.19.