Forest Hills Klubbajnokság

18 lyuk Stableford Klub verseny
Forest Hills Hotel & Golf
2019.09.28.