Helyi szabályok - Zala Springs Golf Resort

Játssz jól és Szabályosan! Minden általános szabályt ismerhetsz, de a Helyi Szabály mindig egyedi!

[A] JÁTÉKTÉREN KÍVÜLI TERÜLETEK 


A-1 Játéktéren kívüli terület 
•   A pálya egészén a kerítésen túli területek pályahatáron kívüli területetnek számítanak. (18.2 szabály)
•   A pálya területén belül fehér karók és/vagy fehér festett vonalak jelölik a határon kívüli területet.

[B] BÜNTETŐ TERÜLETEK


B-1 Büntető területek meghatározása
•   Jelölésük: sárga, illetve piros karókkal és/vagy azonos színű festett vonalakkal

[E] KÜLÖNLEGES KÖNNYÍTÉSEK


E-1 Ejtési területek, Dropping zónák:
•   Az 5. és 12. szakaszon lévő tó teljes egészében büntető területnek minősül, amelyhez ejtési zóna van kijelölve. Ha a labda a büntető területen van, beleértve azt is, ha tény vagy biztos, hogy ott veszett el, a játékos egy büntető ütésért a következő könnyítési lehetőségekkel élhet: vagy könnyít a 17.1 szabály szerint, vagy extra lehetőségként labdát ejthet a kijelölt ejtési zónában, amennyiben a játékos nem tud szabályosan, nem közelebb a zászlóhoz labdát ejteni. A Dropping Zóna (DZ)teljes terjedelmében 14.3 szerinti könnyítési terület.
•   Ha az 14-es szakaszon nem dönthető el, hogy a játékos labdája a büntető területen van, akkor üthet ideiglenes labdát, amelyet azonban a büntető területekre vonatkozó 17.1d szabály vonatkozó könnyítési lehetőségei szerint kell megjátszani. Ez után újabb könnyítési lehetőség nem választható.
•   Ha az eredeti labdát a büntető területen kívül megtalálták, akkor azzal kell folytatni a játékot. Ha a büntető területen belül találták meg, a játékos választhat, hogy az eredeti labdáját játssza meg, vagy az ideiglenest. Ha a labdát nem találják meg, de tény vagy szinte biztos, hogy a büntető területen veszett el, akkor az ideiglenessel kell folytatni a játékot.
•   Nem alkalmazható ezen Helyi Szabály arra az esetre, amikor a labda egyértelműen túlment a büntető területen, mert akkor a 18.3 szabály szerint kell ideiglenes labdát ütni, az eredeti ütés helyéről.

E-10 Fiatal fák védelme:
•  Amennyiben a pályán egy karóval vagy dróthálóval körülvett fiatal fa akadályozza a játékos beállását vagy szándékolt lendítési síkját, a játékosnak a labdát büntetés nélkül fel kell emelni és ejteni a legközelebbi könnyítési ponttól egy ütőhossznyi területen belül, de nem közelebb a lyukhoz a 16.1 szabálynak megfelelően.

[F] RENDELLENES PÁLYAVISZONYOK


F-1 Rendellenes körülmények meghatározása
•   A rendellenes pályaviszonyokat kék karók és/vagy fehér körbe festés jelzi. (16. szabály)
•   Amennyiben a rendellenes pályaviszony zavarja a játékos beállását vagy szándékolt lendítésének területét, abban az esetben a 16.1-es szabály értelmében a játékos büntetés nélküli könnyítést vehet igénybe
•   Azok a területek, ahol az építés/javítás folyamatban van, vagy frissen vannak bevetve, olyan építési területnek minősülnek, ahonnan tilos játszani. A 16.1 szabály szerinti könnyítés igénybevétele kötelező.
•  Az általános területen található öntöző rendszer alkatrészei, illetve a távolságjelző karók mozdíthatatlan akadálynak minősülnek. A fairway-ek szélein található távolságjelző karók a green elejének közepétől mérik a távolságot, tilos őket kihúzni vagy elmozdítani. 
Távolság jelölések: 50-100-150-200 m
•   A rövidre nyírt területen az altalajban lévő sziklák, amennyiben a felszínen látszanak, javítási területnek minősülnek. Ha a labda egy ilyen sziklán fekszik, ahhoz hozzáér, illetve ha a szikla zavarja a játékos szándékolt lendítési síkját, a jétékos a 16.1 szabály szerinti könnyítést vehet igénybe. Azonban, ha a szikla csak a játékos beállását zavarja, az önmagában nem jogosítja fel a 16.1 szabály alkalmazására.
•   Fenyőkéreggel borított virágágyások az 1-es, 8-as és 10-es szakaszokon – Ha a labda ezen a területen fekszik, igénybe vehető a 16.1 szabály szerinti könnyítés. Azonban, ha a terület csak a játékos beállását zavarja, az önmagában nem jogosítja fel a 16.1 szabály alkalmazására.
•   A 7-es és 17-es szakaszon a nagy kövek és kőfalak a a pálya szerves részét képezik. 

F-23 Ideiglenes mozdíthatatlan akadályok
•   Ideiglenes mozdíthatatlan akadályok (TIO)- A pályán bárhol kihelyezett reklámtáblák, zászlók, molinók ideiglenes mozdíthatatlan akadályok. A zavaró hatás akkor is fennáll, ha a TIO a labda és a lyuk között van, és a játékos ütésvonalában áll. 
A játékos akkor is igénybe veheti a könnyítést, ha a TIO maga játékhatáron kívül van. Ha a labda a játéktéren van, a legközelebbi könnyítési pont az, (a) amely nincs közelebb a lyukhoz, (b) a zavar már nem áll fenn, és (c) nincs akadályban vagy a célterületen. 

[J] A JÁTÉK FELFÜGGESZTÉSE


J-1 A játék leállítása és újraindítása
•   A játék felfüggesztésére, illetve folytatására használt jelzések.
- 1 hosszú kürtjel: a játék azonnali felfüggesztése vészhelyzetben.
- 3 egymás utáni kürtjel, ismételve: normál felfüggesztés.
- 2 rövid kürtjel, ismételve: a játék folytatása mindkét esetben. 
•   Versenyen a játék felfüggesztéséről az MGSZ Versenyszabályzat 18. pontja rendelkezik.
•   A legközelebbi menedékhelyeket, gyülekezési pontokat és a menekülési útvonalakat a klubház hirdető tábláján kifüggesztett kiürítési terv tartalmazza

[K] A JÁTÉK TEMPÓJA


K-2 A játék tempója stroke play versenyen 
•    A Versenybizottság a szakasz hosszától és nehézségétől függően minden szakaszra előírt játékidőt állapít meg, továbbá az előírt körhöz megszabott összjátékidőt. Egy csoport akkor tartja a pozícióját, ha a kör során nem lépi túl a befejezett szakaszokra előírt játékidőt és/vagy nem marad le az őt megelőző flight-tól.
•   A szintidő 18 szakaszon 4 óra 30 perc
•   A játék tempójáról, a pozícióból kiesett csoportok kezeléséről, a lassú játék büntetéséről az MGSZ Versenyszabályzat 17. pontja rendelkezik
•   K-3 A játék tempója stableford versenyen 
•   Ugyanaz mint K-2. Eltérés: A büntető pontokat a kör összesített eredményéből kell levonni. 
Az MGSZ Versenyszabályzat 17. hatályos
•   K-5 Enyhített büntetések 
•   A lassú játék büntetése: első alkalommal szóbeli figyelmeztetés, a második alkalommal 1 ütés, a harmadik alkalommal 2 ütés a második alkalommal kapott büntetésen felül, a negyedik alkalommal kizárás. 
Az MGSZ Versenyszabályzat 17. hatályos. 

Távolságmérő használata:
•   A távolságmérő eszköz használata engedélyezett, de az nem járhat indokolatlan időveszteséggel!
•   A játékos távolságmérő eszközzel csak a távolságról szerezhet információt. Ha az előírt kör folyamán a játékos a távolságmérő olyan egyéb funkcióját használja, amely más paramétereket is képes megbecsülni vagy megmérni és azok befolyásolhatják a játékát, (mint pl. lejtés, szélsebesség, hőmérséklet stb.) akkor a játékos ezzel megsérti a 4-3. szabályt. Ennek büntetése az első esetben 2 ütés, a második esetben kizárás!

Általános büntetés a Helyi Szabály megsértéséért: általános büntetés

Match Play - szakaszvesztés; Stroke Play – két ütés