Helyi szabályok - Continental CityGolf Budapest

Játssz jól és Szabályosan! Minden általános szabályt ismerhetsz, de a Helyi Szabály mindig egyedi!

Helyi szabályok
Érvényes: 2020.01.23-tól visszavonásig.

A Continental Citygolf Club területén tartózkodó vendégek, golfozók számára az itt leírt szabályok betartása kötelező. Az éves klubtagság, a green fee, a fizikai vagy a virtuális driving range token megvásárlásával minden játékos elfogadja az itt felsorolt szabályokat. 

Helyi szabályok 
• A pályajátékhoz kötelező tee time-ot foglalni, ennek hiányában nem tudjuk garantálni a játéklehetőséget!

• A golfpályán tilos driving range gyakorlólabdákkal játszani! A szabály megszegése esetén 30 000 forintos bírság fizetendő! 
• A pálya határain kívül kérjük, ne keressék a labdájukat! 
• A greeneken a labda becsapódásának nyomát (pitch mark) kérjük, szíveskedjenek szakszerűen kijavítani!

• Az ütések által keletkezett divotokat kérjük, szíveskedjenek szakszerűen javítani, a kiütött füvet az ütés helyére visszarakni! 
• A bunkerekben a láb- és ütésnyomokat kérjük, gereblyézzék el!

• Az etikett betartása a pályán és a gyakorlóterületeken egyaránt kötelező!

• Kérjük, figyeljenek oda a játéktempóra, a gyorsabb flightokat engedjék előre! A 9 szakasz javasolt lejátszási ideje 90-100 perc (11-12 perc / szakasz). 
• A pályán green feet vásárolt játékosok csak egy labdával játszhatnak, klubtagjaink számára pedig két labda megjátszása engedélyezett, amennyiben ezzel nem zavarják mások játékát.

• Munkatársaink a pályán tartózkodó játékos bagjének tartalmát bármikor, előzetes bejelentés nélkül ellenőrizhetik! Amennyiben a bagben a Continental Golf Klub Kft. tulajdonát képező driving range labdákat találnak, 30 000 forintos bírság fizetendő! 
• A munkatársainkkal történő nem elfogadható kommunikáció (kiabálás, fenyegetőzés) azonnali kizárást von maga után! 

Driving Range Szabályzat 
• A balesetek megelőzése érdekében kérjük, hogy mindig figyeljenek oda a környezetükre és más személyekre!

• Tilos a driving range hálója fölött a labdát tudatosan átütni, különös tekintettel a hátsó, 6. szakaszt leválasztó hálóra! 
• A Driving Range területén tilos a dohányzás! Dohányozni kizárólag az arra kijelölt helyeken szabad.

• Az elütőház felső szintjén tilos drivert (1-es fát) használni a gyakorlás során! A szabály megszegése esetén 30 000 forintos bírság fizetendő! 
• A golfpályán tilos driving range gyakorlólabdákkal játszani! A szabály megszegése esetén 30 000 forintos bírság fizetendő! 
• A Driving Range területén tilos a gyakorlólabdák gyűjtése, arra csak a pitching és putting greenek területén van lehetőség! A szabály megszegése esetén 30 000 forintos bírság fizetendő!

• Kérjük, a driving range területén némítsa le mobiltelefonját és egyéb elektronikai berendezéseit!

• A pitch markokat és kiütött divotokat a gyakorlóterületeken is kötelező az etikettben előírtaknak megfelelően javítani!

• A rövid játék gyakorlásához kérjük, használják a pitching greent!

• A putting greenen tilos pitch ütéseket gyakorolni! 

Információk golfozóink számára 
• A score kártyán és a pályatérképeken feltüntetett távolságok minden szakasznál a green közepét jelölik.

• A 2-es, 6-os és 9-es szakaszokon lévő távolságjelző karók a greenek elejétől 100 méterre találhatók. 
• A kavicsos, murvás és viakolor utak, a csatornafedelek, az öntözőfejek, a padok és a footgolf lyukak mozdíthatatlan torlaszok. A földutakra ez a szabály nem vonatkozik.
A távolságjelzők, vízakadály jelzők és a felújítás alatt álló területek jelölésére szolgáló (GUR) táblák mozdíthatatlan torlaszok. 
• A pálya határait a fehér karók, azok hiányában pedig a kerítések vagy a Driving Range hálója jelölik. 
• A 9-es szakasz jobb oldalán az elütő és a viakolor közötti terület felújítás alatt áll, így az oda érkező labdák büntetés nélkül ejthetők. 

Kollégáink bármikor kötelezhetik vendégeinket a szabályok betartására! 
A Continental Citygolf Club területén térfigyelő rendszer működik. 

  

Local rules
Valid from the 23rd of January 2020 until revocation.

For golfers and guests at Continental Citygolf Club, the rules described here are compulsory. By purchasing an annual club membership, a green fee or a driving range virtual/physical token, every player accepts the rules listed here. 

Local Rules 
• Every player must reserve a tee time to play on our course!

• It is strictly prohibited to use driving range balls on the course! The penalty is 30 000 HUF.

• Do not search for your ball outside the course!

• Please repair your pitch marks and your divots as well, according to the etiquette!

• Please rake the bunkers after you used them!

• Observance of the etiquette is mandatory both on the course and in the practice areas!

• Please pay attention to the game time, let faster flights go ahead! The playing time for 9 holes is 90-100 minutes (~11-12 minutes / hole).

• The green fee players are not allowed to play with more than one ball. Our club members can play with two balls, if that doesn’t disturb the other players.

• Our staff can check the content of the player’s bag on the course at any time without prior notice! If the bag contains a driving range ball (which is a property of Continental Golf Klub Ltd.), the player has to pay a penalty of 30 000 HUF.

• Inadvertent communication with our staff (shouting, threatening) implies immediate exclusion from the club! 

Driving Range Rules 
• In order to prevent accidents, always pay attention for people around you! 
• It is forbidden to drive the ball over the net of the driving range, especially over the the rear net (next to the 6th green)!

• Smoking is not allowed on the driving range! Smoking is only allowed in the smoking areas. 
• It is prohibited to use driver (1 wood) on the upper level of the driving range! The penalty is 30 000 HUF.

• It is strictly prohibited to use driving range balls on the course! The penalty is 30 000 HUF. 
• Collecting driving range balls on the driving range is strictly prohibited! It is only allowed on the pitching and putting greens! The penalty is 30 000 HUF.

• Please mute your phone and other electronic devices on the driving range!

• Please repair your pitch marks and divots on the practice areas as well as on the golf course!

• Please use the pitching green to practice your short game! 

Additional information for golfers 
• The distances shown on the score card and on the track maps are the middle of the green at each holes.

• The distance markers on the 2nd, 6th and 9th holes are 100 meters from the front of the greens. 
• Gravel roads, vial roads, manhole covers, irrigators, benches and footgolf holes are immovable barricades. Dirt roads are not.

• Distance indicators, water hazard poles and ground under repair signs are also immovable barricades. 
• The boundaries of the course are indicated by the white poles. If there are no poles, the boundaries are the fences and the nets of the Driving Range.

• On the right side of the 9th hole, the area is ground under repair, maked by blue poles. The balls coming there are free to drop. 

Our colleagues can obligate you to keep the rules at any time! 
There are surveillance cameras operating at Continental Citygolf Club.