Helyi szabályok - Budapest Highland Golf Club

Játssz jól és Szabályosan! Minden általános szabályt ismerhetsz, de a Helyi Szabály mindig egyedi!

[A] A PÁLYA HATÁRAI ÉS A PÁLYAHATÁRON KÍVÜLI TERÜLETEK

A-1 A pálya határai
A pálya a fehér karókkal jelölt területen belüli vagy a kerítésen belüli terület.

Különösen:
• Az 1-es, 2-es és 8-as szakasz bal oldalán a fehér karókon túli terület pályahatáron kívüli.
• A 9-es szakasz greenje mögötti út utáni domb gerincén / tetején túli terület pályahatáron kívüli.
• A gyakorlóterület (driving range) területe nem a pálya része. Ide labdakeresési célból is TILOS a belépés.

A-4 Belső játékon kívüli területek
• Az 1-es szakasz és a 6-os szakasz közti karbantartó terület (ún. műhely területe) játékon kívüli terület. Labdakeresési célból a területre be lehet lépni, de a területről a labdát megjátszani TILOS. Kötelező igénybe venni a 16.1. szabály szerinti könnyítést.

[B] BÜNTETŐTERÜLETEK

B-1 Büntetőterületek meghatározása
• A büntetőterületek piros, ill. sárga karókkal vannak jelölve.
• A büntetőterületek jelzésére szolgáló karók mozdíthatatlan akadályok. Könnyítési lehetőségek a 16.1 szerint.

[C] BUNKEREK

• A gereblyét a bunkeren belül kell elhelyezni.

[E] KÜLÖNLEGES KÖNNYÍTÉSEK

E-10 Fiatal fák védelme
• Játékon kívüli területnek minősül a pályán a karóval ellátott fiatal telepített fák közvetlen környezete. Ha a labda büntetőterületen kívül egy ilyen fán van, azt érinti, illetve a játékos beállását, vagy szándékolt lendítését zavarja, akkor kötelező könnyítést igénybe venni a 16.1f. szerint. Ha a labda büntetőterületen belül van, és egy ilyen fa a játékos beállását, vagy szándékolt lendítését zavarja, akkor kötelező könnyítést igénybe venni vagy egy büntető ütésért a 17.1e szerint a büntetőterületen kívül, vagy büntetés nélkül a 17.1e(2) szerint a büntetőterületen belül.

[F] RENDELLENES PÁLYAVISZONYOK

F-1 Rendellenes körülmények meghatározása
• Az általános területen lévő locsolófejek, vízcsapok, vizaknák (akár van fedelük, akár nincs) mozdíthatatlan akadályok, amelyekre a 16.1 szerinti könnyítések érvényesek.
• Az általános területen lévő távolságjelző karók (100-150-200m) mozdíthatatlan akadályok. Könnyítési lehetőségek a 16.1 szerint.
• Az általános területen egyes fák törzse körül kiépített kavicságyások, faforgácságyások mozdíthatatlan akadályok. Könnyítési lehetőségek a 16.1 szerint.
• A pályán található labdamosók, szakaszt leíró táblák mozdíthatatlan akadályok. Könnyítési lehetőségek a 16.1 szerint.

F-10 Vadkár

• A pálya bármely részén, gyakorta a 7-es szakaszon a vaddisznók által feltúrt részek az általános területen javítási területnek számítanak akkor is, ha nincsenek megjelölve, de egyértelműen felismerhetők. Ha a labda egy ilyen sérülésben van, vagy ilyen sérülések zavarják a beállást és a lendítést, igénybe vehető a 16.1 szabály szerinti könnyítés.

F-18 Mozdítható akadályok mozdíthatatlanná minősítése
• A mozdítható távolságjelző karók mozdíthatatlan akadálynak minősülnek, miattuk büntetés nélküli könnyítés vehető igénybe a 16.1 szabály szerint. Ugyanakkor a 15.2 szabály szerinti könnyítés nem alkalmazható.
• A mozdítható padok, szemetesek mozdíthatatlan akadálynak minősülnek, miattuk büntetés nélküli könnyítés vehető igénybe a 16.1 szabály szerint.
Büntetés a labda idegen helyről való megjátszására vonatkozó 14.7a. szabály megszegéséért: általános büntetés.

[G] ESZKÖZHASZNÁLAT KORLÁTOZÁSA

G-3 Szabványos golflabdák
• A pályán és a par-3as pályán range labda használata TILOS.
Büntetés a G-3 szabály megszegésével végrehajtott ütésért: versenyen kizárás, egyéb esetben pénzbüntetés.

G-6 Golfautó-használat tilalma
• Golfverseny alkalmával a játékosnak és caddie-jének a pálya teljes szakaszát gyalogosan kell megtennie, kivéve az MGSZ
Versenyszabályzatban megengedett eseteket.

G-7 Bizonyos cipők tilalma
• A pályán csak soft spike cipők használata megengedett.

[I] GYAKORLÁS SZABÁLYOZÁSA

I-2 Gyakorlás tilalma a greenek környékén
• Tilos a gyakorlás a befejezett szakasz greenjén akkor is, ha az a játékot nem késlelteti. Az 5.5b szabály ekként módosul: két szakasz lejátszása között a játékos nem tehet gyakorló ütéseket az éppen lejátszott szakasz greenjén, vagy annak környékén.
Büntetés az I-2 szabály megszegéséért: általános büntetés.

[J] A JÁTÉK FELFÜGGESZTÉSE

J-1 A játék leállítása és újraindítása
• A játék felfüggesztésére, illetve folytatására használt jelzések.
- 1 hosszú kürtjel: a játék azonnali felfüggesztése vészhelyzetben.
- 3 egymás utáni kürtjel, ismételve: normál felfüggesztés.
- 2 rövid kürtjel, ismételve: a játék folytatása.

• Vészhelyzet esetén a legközelebbi menedék: 1-9 szakasz: klubház.

[K] A JÁTÉK TEMPÓJA

K-1 Versenykör szintideje:
• A szintidő 9 szakaszon 2:15 óra. Stroke play Stableford versenyen, amikor az adott szakaszon a játékos nem szerezhet pontot (általában dupla par esetén) kötelező a labda felvétele!